NAWIEWNIKI


NAWIEWNIKI Nawiewniki są to elementy, które doprowadzają do pomieszczenia powietrze z zewnątrz. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w prawidłowej cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku, przyczyniając się jednocześnie do redukcji nadmiernej wilgotności. Serwis nawiewnik.pl prezentuje trzy grupy nawiewników, różniące się zasadą działania:
  • nawiewniki higrosterowane - sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądĽ mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądĽ mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia;
  • nawiewniki ciśnieniowe - samoregulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ powietrza do minimum;
  • nawiewniki sterowane ręcznie - ilość dostarczanego powietrza zależy od położenia przysłony. Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza, ręcznie zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych, np. w przypadku doprowadzenia powietrza do pomieszczeń mieszkalnych z urządzeniami gazowymi takimi jak piece, termy, podgrzewacze.
W obrębie każdego z rodzajów dostępne jest bogate spektrum modeli, które użytkownicy mogą dobrać do indywidualnych potrzeb, zarówno własnych, jak i pomieszczenia, w którym nawiewniki mają być zainstalowane. Po szczegółowe informacje zapraszamy na główną stronę naszego serwisu.