NAWIEWNIK OKIENNY


NAWIEWNIK OKIENNY Nawiewnik okienny jest urządzeniem, które umożliwia odpowiednią wentylację pomieszczenia. Dzięki dostarczeniu do pomieszczeń właściwej ilości powietrza zewnętrznego, regulowany jest także poziom wilgoci. Nawiewnik okienny pozwala więc na zachowanie odpowiedniej wilgotności bez zbędnego chłodzenia pomieszczenia. Nawiewnik okienny występuje w trzech głównych grupach różniących się zasadą działania:
  • nawiewnik okienny higrosterowany (automatyczny) - urządzenie samodzielnie decyduje o ilości wpuszczanego powietrza (na podstawie wilgotności względnej w pomieszczeniu);
  • nawiewnik okienny ciśnieniowy (samoregulujący) - którego działanie opiera się na różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia;
  • nawiewnik okienny sterowany ręcznie - w którym sam użytkownik decyduje o ilości doprowadzanego powietrza.
Po szczegółowe informacje zapraszamy na kolejne pod strony serwisu nawiewnik.pl.